IPCC: "Gränsöverskridande kunskapsutbyte för att nå klimatmål" | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

IPCC: "Gränsöverskridande kunskapsutbyte för att nå klimatmål"

Publicerad

När FN:s klimatpanel IPCC träffades för sin 58:e session i Interlaken, Schweiz, den 13–19 mars för att diskutera och godkänna sin sjätte rapport, Climate Change 2023, var Havsmiljöinstitutets Andrea Belgrano på plats i rollen som tillförordnad delegationschef för det globala nätverket Future Earth.

Syntesrapporten från IPCC är en sammanfattning av tidigare rapporter från 2018–2022 och bidrar med oumbärlig kunskap för att förstå, och för att kunna dämpa, klimatförändringens effekter både i det korta och långa perspektivet. 

Den sammanfattande delen av rapporten, som riktar sig direkt till beslutsfattare, redovisar allt från aktuell status och trender till framtida klimatförändringar, risker och scenarier.

En viktig aspekt som framkom från IPCC:s sammankomst är även behovet av att förbättra vår förmåga att kommunicera och utbyta kunskap utifrån ett transdisciplinärt och inkluderande förhållningssätt. Havsmiljöinstitutet kan fungera som en plattform för att förbättra och underlätta ett sådant kunskapsutbyte mellan olika svenska aktörer som är involverade i IPCC-processen, säger Andrea Belgrano.

Rapportens slutsatser är i linje med överenskommelsen som nåddes vid FN:s konvention om biologisk mångfald i Montreal, Kanada i december 2022.

Här finns en mycket intressant översikt när det gäller risken för artförluster, men framför allt ges här en tydlig beskrivning över kopplingen mellan klimat, ekosystem och socioekonomiska system och det starka behovet av samordnade åtgärder för att säkerställa en hälsosam planet och mänskligt välbefinnande.

Läs mer:

>> Synthesis Report: Climate Change 2023

>> Future Earth