Ny möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för deltagande i Ices | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Ny möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för deltagande i Ices

Publicerad

Forskningsrådet Formas har beslutat att bidra med 500 000 kr till svenska forskare för att delta i olika arbetsgrupper inom det Internationella havsforskningsrådet, Ices.
Ansökningsperioden är förlängd med sista ansökningsdag 20 september 2023.

I samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges delegat i Ices vetenskapliga kommitté bistår Havsmiljöinstitutet Formas med att göra ett urval bland de ansökningar om bidrag som kommer in. Baserat på detta underlag fattar Formas sedan beslut om vilka forskare som ska få bidrag. Efter en första ansökningsperiod under våren har fyra forskare beviljats medel. Då budgeten beräknas täcka kostnader för sammanlagt åtta forskare att delta i olika arbetsgrupper kommer ansökningsperioden förlängas till i höst, med fortsatt möjlighet för forskare att komma in med ansökan.

Det primära syftet i nuläget är att stärka upp med samhällsvetenskaplig kompetens i bred bemärkelse till stöd för en ekosystembaserad förvaltning.

Syftet med Formas finansiering av svenska forskare i Ices är att stödja ett mer långsiktigt kunskapsbyggande, en kompetensbreddning samt att skapa ett bredare nätverk av forskare som kan bidra till den plattform för havsmiljöforskning som Ices utgör. Svenska forskare som deltar i expertgrupper inom Ices tillför svensk expertis och tar samtidigt del av kunskap från hela världen.

Ices är en mellanstatlig organisation med målsättningen att utveckla och dela vetenskaplig kunskap om marina ekosystem och de tjänster som dessa ger. Kunskapen används för att ge vetenskapliga råd om bevarande, förvaltning och hållbart nyttjande. Se mer på ICES.dk

Redan idag deltar många svenska forskare i Ices´ olika arbetsgrupper och finansieras då främst av de myndigheter och institut som är uppdragsgivare. Det finns dock behov av en kompletterande finansiering, då forskning ofta har en lång tidshorisont.

Prioriterade grupper inom Ices att stödja:


WGMPCZM  Working group for marine planning and coastal zone
                       management

WGIAB           Joint ICES/HELCOM Working group on Integrated
                        assessments of the Baltic Sea

WGINOSE     Working group on integrated assessments of the North Sea

WGRMES      Working group on resilience and marine ecosystem services

WGMPAS      Working group on marine protected areas and other
                        spatial conservation measures

WGBESEO    Working group on balancing economic, social and
                        ecological objectives

WGSOCIAL   Working group on social indicators

WGSEDA       Working group on social and economic dimensions
                        of aquaculture

WGECON      Working group on economics

WGMARS      Working Group on Maritime Systems
 

Olika typer av finansiering

Forskare kan ansöka om ett fast belopp om 50 000 kronor för deltagande i arbetsgrupp, och 25 000 kronor för deltagande i en workshop. Bidrag kan även ges till andra eller nya Ices-grupper, samt för deltagande i workshoppar där samhällsvetenskaplig kompetens kan bidra eller är grundläggande. Pengarna betalas ut till den organisation dit forskaren är knuten.

Sista ansökningsdag är 20 september 2023. De forskare som tilldelas medel kommer vid behov att nomineras till den aktuella arbetsgruppen eller workshoppen av Regeringskansliet.

Se ansökningsblankett nedan.