Rapport om blå ekonomi vill inspirera | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Rapport om blå ekonomi vill inspirera

Publicerad

Hur kan blå ekonomi bidra till en hållbar utveckling i kustsamhällen? Det har Havsmiljöinstitutet sökt svaret på, i en konsultrapport på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten Blue economy and coastal development – sharing swedish experiences baseras på en kvalitativ studie av sju illustrativa svenska fall där näringar, kustsamhällen och myndigheter på olika nivåer framgångsrikt har samarbetat med fokus på lokal och regional blå ekonomi och hållbar utveckling. Rapporten har som syfte att ge inspirerande exempel på initiativ som arbetar med sin egen tolkning av blå ekonomi, kartlägga hur de hanterar både utmaningar och möjligheter, samt dela övergripande lärdomar och fungerande strategier.
– Vi vill med studien visa på goda exempel där arbetet med den blå ekonomin står i fokus, detta för att inspirera till vidareutveckling, säger Madeleine Prutzer, som tillsammans med Andrea Morf är två av rapportförfattarna från Havsmiljöinstitutet.
Med undantaget av kommunala och regionala pionjärer har blå ekonomi, det vill säga hållbara verksamheter som utgår från havet, först nyligen blivit en fråga för nationell politik. Studien slår fast att det i Sverige finns en del utmaningar kvar att hantera i förhållande till samverkan kring lokal och regional blå ekonomi. Det handlar exempelvis om att bygga upp kunskap och lärande, fortsätta att främja det gränsöverskridande samarbetet på institutionella nivåer samt riskhantering av olika slag.
– Vi hoppas få fortsätta arbeta inom det spännande temat hållbar blå ekonomi, genom ömsesidigt lärande och forskning inom området. Det finns mycket djup och bredd kvar att utforska.

Läs hela rapporten >> Blue economy and coastal development – sharing swedish experiences