Bild
Händer som håller ålyngel
Foto: Marin Tulard/Unsplash
Länkstig

"Utan ål, ingen ålkultur"

Publicerad

I en debattartikel i tidningen Dagens ETC beskriver Henrik Svedäng, forskare vid Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum, hur den utrotningshotade ålen håller på att falla offer för ett kulturkrig, där det kulturminnesskyddade svenska ålfisket är viktigare än själva ålen.

På pågående FN-konferensen om biologisk mångfald i Montreal samlas EU:s fiskeministrar för att besluta om nästa års kvoter, bland annat för flera atlantarter och för fisket på den utrotningshotade ålen.

Den europeiska ålen är rödlistad som akut hotad och de senaste åren har ålfisket i EU-länderna stängts under en tremånadersperiod som ett sätt att skydda arten. Flera av länderna har dock förlagt stängningen till den period på året då det drabbar det egna fisket som minst och därmed ger ett mycket begränsat skydd för ålen.

Samtidigt går Sverige emot EU-kommissionens förslag om begränsningar av fisket på den utrotningshotade ålen, med hänvisning till att det svenska ålfisket är ett kulturarv och att Sverige behöver säkra att traditionen inte försvinner. Sedan 1999, då det internationella havsforskningsrådet ICES för första gången rekommenderade att ålfisket borde upphöra, har minst 80 000 ton ål fiskats i europeiska vatten.

I en debattartikel i Dagens ETC beskriver marinekologen och fiskforskaren Henrik Svedäng hur den utrotningshotade ålen nu håller på att falla offer för ett kulturkrig, där den reduceras till rekvisita i en sentimental berättelse över ett snart förgånget ålfiske.

 – Vi kan intressera oss för och älska ålen aldrig så mycket, men det har inget egenvärde om vi samtidigt, om inte utrotar arten, så i alla fall knäcker beståndet för århundranden framåt, skriver han.

Henrik Svedäng menar att det fiske som bedrivs efter ål i Sverige är småskaligt och lågteknologiskt, men att vi trots detta är en av de större ålfiskande nationerna inom EU.

Läs hela artikeln här:
>> Debatt: Ska ålen bli ett kärleksoffer i kulturkriget?

Läs mer:
>> Havs- och vattenmyndigheten: Regler för ålfiske

>> Regeringskansliet: Fiskekvoter och förbudsperiod för fiske av ål på agendan vid jordbruks- och fiskeministermöte

>> Uttalande från Landsbygdsminister Peter Kullgren med anledning av avslutade EU-förhandlingar om fiskemöjligheter i EU:s atlantiska vatten