Sveriges lantbruksuniversitet, SLU | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är det SLU Aqua, Institutionen för akvatiska resurser, som har uppdraget att koordinera samarbetet med Havsmiljöinstitutet för universitetets räkning. Verksamhetsledare är Joakim Hjelm.

SLU utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land - och i vatten. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys inom tio program som anknyter till de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen

Till Institutionen för akvatiska resurser

Sveriges lantbruksuniversitet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom att:
• Delta i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper.
• Medverka vid remissyttranden.
• Delta i olika arbetsgrupper och projekt inom institutets forskningsprogram ”Havets tillstånd och utveckling”.
• Delta i olika kommunikationsinsatser för att synliggöra institutet på lärosätet samt kartlägga universitets nätverk av experter.
• Bidra med insatser inom havsmiljöanalys i framtagandet av rapporteringen om miljötillståndet i svenska havsområden.

Tillsammans med övriga lärosäten inom Havsmiljöinstitutet bidrar SLU också till kommunikationssamverkan inom

  • havet.nu - en webbportal för alla som vill veta mer om havet
  • HavsUtsikt - en populärvetenskaplig tidsskrift om svensk havsforskning och havets resurser.