Behandling av personuppgifter | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Behandling av personuppgifter

Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. Universitetet värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

Universitetet tillämpar dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) med kompletterande lagstiftning. 

På denna sida finns samlad information om hur personuppgifter behandlas vid Göteborgs universitet. Om du har ytterligare frågor om hur dina personuppgifter behandlas vid universitetet är du välkommen att kontakta oss. Kontakta i första hand den som är ansvarig för den kurs det gäller, aktuellt projekt eller aktuellt system. 

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@gu.se

För närvarande får vi många frågor via adressen ovan, så det kan dröja innan du får ett svar.