Bättre miljöinformation för ekosystembaserad förvaltning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Tång under havsytan och klippa över ytan
Foto: Shutterstock
Länkstig

Bättre miljöinformation för ekosystembaserad förvaltning

Syftet med det här projektet är att visa hur den havsmiljöinformation som beskrivs inom Sveriges vattenmiljö kan sammanföras med och ställas i relation till befintliga teoretiska ekosystemmodeller. Detta för att ge en bättre vetenskaplig grund för en ekosystembaserad förvaltning av havet.

Uppdragsgivare/finansiär: Egeninitierat
Kontaktperson: Anders Grimvall, anders.grimvall@havsmiljoinsitutet.se
Samarbetspartners: Forskningsinstitutet RICE

Projektbeskrivning

Den marina miljöövervakningen är primärt inriktad på att fastställa de marina kust- och utsjömiljöernas status samt att klarlägga tidstrender för enskilda substanser och arter eller utvalda grupper av organismer. En ekosystembaserad förvaltning kräver dessutom kunskap om flöden av energi och näringsämnen genom den marina födoväven samt trofiska interaktioner mellan organismer.

Flera frågor väntar på tydligare svar. Hur kommer det sig att både strömming och torsk växer dåligt? Vad säger miljödata i relation till gängse hypoteser? Hur kan ålgräsets negativa trend hejdas och vändas? Hur omfattande är interaktionen mellan bottendjur och organismer i fria vattenmassan?

Syftet med detta projekt är att visa hur den havsmiljöinformation som genereras och visualiseras inom Sveriges vattenmiljö kan sammanföras med och ställas i relation till befintliga teoretiska ekosystemmodeller och gängse hypoteser. Detta för att därigenom ge en bättre vetenskaplig grund för en ekosystembaserad förvaltning av havet.

Med anledning av projektet har Henrik Svedäng 2023 tilldelats ett forskningsstipendium från Stiftelsen Valdemar och Emmys Naturvårdsfond. Medlen förväntas resultera i vetenskapliga publikationer om brutna näringsflöden i Östersjön.

Resultat från projektet kommer att presenteras vid Baltic Sea Science Conference (BSSC) i Helsingfors i augusti 2023. Projektet presenterades även vid Havsforskningsdagarna i Umeå i november 2023.