Dataflöden och arbetsprocesser för användande av miljöövervakningsdata | Havsmiljöinstitutet
Bild
Våtmark
Foto: Shutterstock
Länkstig

Dataflöden och arbetsprocesser för användande av miljöövervakningsdata

För ett effektivt flöde av data, enhetliga och transparenta beräkningar samt samordnade bedömningar till stöd för handläggare på länsstyrelser och vattenmyndigheter.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@gu.se
Samarbetspartners: SMHI, SLU, Århus universitet och NIVA (Norsk institutt for vannforskning)

Projektbeskrivning

I samverkan med SMHI, SLU, Århus universitet och NIVA (Norsk institutt for vannforskning) har Havsmiljöinstitutet arbetat med att implementera metodik för sammanvägning och osäkerhetshantering.

Metoden togs fram inom forskningsprogrammet Waters (Water Assessment Tool for Ecological Reference conditions and status in Sweden).

Syftet med detta uppdrag är att utveckla ett verktyg som säkerställer ett effektivt flöde av data från datavärd, enhetliga och transparenta beräkningar samt samordnade integrerade bedömningar till stöd för handläggare på länsstyrelser och vattenmyndigheter.