Det historiska fisket i Stockholms skärgård | Havsmiljöinstitutet
Bild
Tre fiskare tar upp strömmingsskötar
Foto: Länsmusset Gävleborg
Länkstig

Det historiska fisket i Stockholms skärgård

Projektet avser att studera fiskeansträngning och produktion i Stockholms skärgård under historisk tid.

Uppdragsgivare: Egeninitierat
Kontaktperson: Henrik Svedäng, henrik.svedang@havsmiljoinstitutet.se
Samarbetspartners: Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Projektbeskrivning

Fiskbeståndens utveckling och det mänskliga nyttjandet under olika tidsperioder, det vill säga under skilda klimat- och miljöförhållanden, ger i sig mått på miljöns stabilitet och variation. Dessa uppgifter är väsentliga för såväl den nuvarande miljö- och fiskeriförvaltningen, som ur forskningssynpunkt rörande Östersjöns tidigare utveckling. Detta projekt, som påbörjades 2018, avser att studera fiskeansträngning och produktion (landningar) på en avgränsad del av ostkusten, det vill säga i Stockholms skärgård under historisk tid. Olika skriftliga källor, såsom fiskeriundersökningar under 1800-talet och SCB:s femårsberättelser om näringsverksamheten, kan visa fiskets omfattning och hur fisket bedrevs historiskt. Flera rapporter om det historiska fisket har getts ut.