Kartläggning av marina skyddade områden och ekosystemtjänster | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Kartläggning av marina skyddade områden och ekosystemtjänster

Fler och bättre marina skyddade områden ligger högt på den politiska agendan både i Sverige och globalt. Det behövs en klarläggning av vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålet om ekologiska, sammanhängande och väl förvaltade marina skyddade områden.

Uppdragsgivare/finansiär: Egeninitierat
Kontaktperson: Andrea Belgrano, andrea.belgrano@havsmiljoinstitutet.se

Projektbeskrivning

Det finns en obalans i vilka områden som är skyddade. De flesta skyddade områden är grunda kustnära områden, medan det saknas ett likvärdigt skydd för djupare och pelagiska livsmiljöer och områden som är viktigt för marina däggdjur. Detta projekt avser att utvärdera skyddade områden i ett bredare perspektiv. Projektgruppen har i en vetenskaplig artikel presenterat en idé om hur ekosystemtjänster kan inkluderas vid utvärdering av marina skyddade områden, se nedan.