Ramverk för uppföljning av havsplaner | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Ramverk för uppföljning av havsplaner

Havsmiljöinstitutet bistår Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram ett ramverk för uppföljning av havsplaner.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Andrea Morf, Havsmiljöinstitutet, andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se

Havsmiljöinstitutet bistår Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram ett ramverk för uppföljning av havsplaner. Ett tvärvetenskapligt team av experter från flera lärosäten bidrar genom att diskutera förslag i gemensamma arbetsmöten och seminarier och lämna skriftliga kommentarer. Att skapa ett sådant ramverk kräver analytisk metod- och processutveckling. Arbetet inkluderar bland annat att bidra till utformning av ramverkets upplägg och struktur, utformning av huvuddragen i process och metod för uppföljningsarbete, ge förslag på vilka aktörer som bör vara delaktiga och i vilka skeden samt hur uppföljningsarbetet kan synkas med annat förvaltningsarbete.