Rättsutredning för arbetet med marint skräp och då specifikt förlorade fiskeredskap och uttjänta övergivna fritidsbåtar | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Rättsutredning för arbetet med marint skräp och då specifikt förlorade fiskeredskap och uttjänta övergivna fritidsbåtar

Havsmiljöinstitutet bistår med att ta fram underlag för en rättsutredning för att möjliggöra strategiska beslut för arbetet med marint skräp.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Kristjan Laas, kristjan.laas@law.gu.se

Syftet med uppdraget är att Havsmiljöinstitutet ska bistå med att ta fram underlag för en rättsutredning så att Havs- och vattenmyndigheten ska kunna genomföra strategiska beslut för arbetet med marint skräp och då specifikt förlorade fiskeredskap och uttjänta övergivna fritidsbåtar. Rättsutredningen är ett delprojekt under regeringsuppdraget för att samla in och återvinna fiskeredskap och fritidsbåtar och är en viktig del för det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget.