Suppleant ICES SCICOM | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Suppleant ICES SCICOM

Havsmiljöinstitutet bistår med en suppleant till Sveriges ordinarie delegat i den vetenskapliga kommitten SCICOM.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstiutet.se

Projektbeskrivning

Sverige är en av 20 medlemmar i Internationella havsforskningsrådet ICES, som består av mer än 4 000 forskare som stödjer och bidrar till ett hållbart nyttjande av världshaven. Arbetet genomförs av ett antal kommittéer och arbetsgrupper. Den vetenskapliga kommitten SCICOM övervakar det vetenskapliga arbetet, medan den rådgivande kommitten ACOM tillhandahåller råd om fiske och marina ekosystem.

Inom ICES är SCICOM det viktigaste vetenskapliga organet. Det övervakar allt vetenskapligt arbete inom ICES och har tre huvuduppgifter:

  • att hålla vetenskapsprogrammet dynamiskt, internationellt relevant och effektfullt
  • att säkerställa smidiga kopplingar mellan vetenskap, data och råd
  • att engagera forskare i ICES´medlemsländer, och andra, genom att planera en årlig cykel av möten och workshops, samt den årliga vetenskapskonferensen

Varje medlemsland har en representant i SCICOM. Havsmiljöinstitutet bistår med en suppleant till Sveriges ordinarie delegat i SCICOM.