Havet 1888 | Havsmiljöinstitutet

Havet 1888

Finns det ett ”naturligt” tillstånd i havsmiljön? Var det bättre förr? I Havet 1888 gör ett tjugotal författare djupdykningar i arkiven och dammar av hundraåriga källor, fulla av värdefull kunskap. Historiska undersökningar sätts i relation till nutida, och vi får både lära oss om havsmiljön i slutet av 1800-talet och vad som har förändrats sedan dess.

Havsmiljöinstitutet vill med denna publikation diskutera havets tillstånd ur ett historiskt perspektiv. Eftersom havet ständigt förändras behöver vi  fundera kring vad vi menar när vi säger att vi vill uppnå en "god havsmiljö". Vilket tillstånd är det vi refererar till då? Ett historiskt perspektiv på samtiden gör oss klokare, och lite bättre rustade att ta oss an förvaltningen av havets föränderliga ekosystem.