Havet 1988

År 1988 hamnade massdöd bland sälar och mördaralger på löpsedlarna. Det hotade havet tog plats i medierna och miljöfrågorna lyftes i politiken. Med hjälp av ett trettiotal författare har Havsmiljöinstitutet gjort en djupdykning ner i en tid då människans påverkan på havet blev allt tydligare, men då också medvetenheten om miljöproblemen ökade dramatiskt. Resultatet presenteras i Havet 1988.

Havet 1988 är en uppföljare till Havet 1888, som gavs ut 2015. Även denna gång har Havsmiljöinstitutet undersökt vad historien kan lära oss om tillståndet i havet idag, men vi har alltså flyttat oss hundra år framåt i tiden. Det är en historia värd att känna till för att kunna fatta kloka och välgrundade beslut kring vår framtida havsmiljö.