Havet-rapporten | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Havet-rapporten

Havet-rapporten, som gavs ut mellan 2008-2016 visar miljötillståndet i svenska havsområden under denna period. Innehållet baserades på nationell miljöövervakning, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. 2019 ersattes rapporten av den utökade webben Sveriges vattenmiljö – från källa till hav.

Kontakta Havsmiljöinstitutet om ni önskar beställa en Havet-rapport!

Havet-rapporten var en nationell rapport som beskrev miljötillståndet i våra svenska havsområden. Rapporten gavs ut av Havsmiljöinstitutet i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Sveriges vattenmiljö

Sedan 2019 finns webben Sveriges vattenmiljö som förmedlar kunskap om miljötillståndet på ett interaktivt sätt i både salt- och sötvatten och bygger på konceptet ”källa till hav”.

>> Läs mer om projektet Sveriges vattenmiljö

>> Välkommen till Sveriges vattenmiljö

Innehåll i rapporten:

 • Tillståndsbedömningar kopplade till den nationella miljöövervakningen och övervakning som är samordnad nationellt-regionalt.
 • Fördjupande artiklar kopplade till miljöövervakningen.
 • Tema-artiklar som belyser aktuella ämnen med anknytning till havets miljötillstånd.
 • Artiklar om forskningsprojekt med anknytning till miljötillståndet.
 • En sammanfattning, Så mår havet, av det aktuella tillståndet i Sveriges olika havsområden.

Målgrupp och syfte

Miljötjänstemän på olika myndigheter och länsstyrelsen var huvudmålgrupp. Rapporten syftade även till att vara användbar för departement och riksdag/regering på olika nivåer. Studenter vid högskolor och gymnasier samt intresserad allmänhet är andra viktiga användare av informationen.

Havet-rapporten trycktes i 7 000 exemplar och skickades till bland andra departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, media, naturorganisationer, tillsynsmän, gymnasieskolor och bibliotek.

Årligen återkommande artiklar

Artiklar från marin, nationell och samordnad nationell-regional miljöövervakning:

 • Fria vattenmassan, kemi och biologi
 • Kustfisk
 • Vegetationsklädda bottnar
 • Mjukbottenfauna
 • Miljögifter och deras effekter
 • Säl och havsörn

Artiklar från andra övervakningsområden:

 • Väder och tillrinning (SMHI)
 • Belastning (SLU)
 • Utsjöfisk (Fiskeriverket)