Västerhavet | Havsmiljöinstitutet

Västerhavet

Västerhavet är en populärvetenskaplig tidskrift om miljön och miljöarbetet i Skagerrak, Kattegatt och Öresund, både ur ett forsknings- och förvaltningsperspektiv.

Västerhavet gavs till och med 2017 ut årligen. Nu pågår arbete med att omarbeta tidskriften till en digital produkt.

Utgivare är Kontaktgrupp Västerhavet (tidigare Kontaktgrupp Hav), en sammanslutning av forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer längs västkusten:
Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, SLU, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsmuseet Akvariet samt länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.