Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön

Havsmiljöinstitutet rapportserie nr 2017:2

I publikationen Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön ger några av Sveriges främsta forskare inom sjöfart och miljö tillsammans med aktörer inom området sin syn på viktiga åtgärder som pågår och som behöver vidtas i framtiden. Förutom myndigheters insatser i form av skarpare regelverk, stöd till teknikutveckling och ekonomiska styrmedel krävs även en ökad samverkan mellan sjöfartens olika aktörer, konstaterar författarna.
En av texterna i publikationen diskuterar vilken roll handel med utsläppsrätter skulle kunna spela i sjöfartens arbete för minskad miljöpåverkan. Andra handlar om alternativa bränslen, använding av skrubbrar och en ny metod för att mäta båtbottenfärgers giftighet.

I publikationen går det också att läsa om den pågående havsplaneringen, hur forskare kartlagt Östersjöns undervattensbuller, kryssningsbranschens miljöpåverkan samt den roll transportköpare har för en hållbar transportsektor.

Publikationen är populärvetenskapligt skriven och vänder sig till den som är intresserad av eller arbetar med sjöfart och miljö.

Havsmiljöinstitutet rapport nr 2017:2

Titel: Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön

Medverkande författare: Stefan Anderberg, Linköpings universitet; Mathias Andersson, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI; Magda Wilewska Bien, Chalmers tekniska högskola; Carl Carlsson, Svensk Sjöfart; Kevin Cullinane, Handelshögskolan, Göteborgs universitet; Martin Eriksson, Chalmers tekniska högskola; Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet; Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten; Ida-Maja Hassellöv, Chalmers tekniska högskola; Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet; Thomas Ljungström, Sjöfartsverket; Zoi Johansson Nikopoulou, Handelshögskolan, Göteborgs universitet; Peter Sigray Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI; Linda Styhre, IVL Svenska miljöinstitutet; Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet; Ulf Troeng, Naturvårdsverket; Johan Woxenius, Handelshögskolan, Göteborgs universitet; Maria Zetterdahl, Chalmers tekniskahögskola.

Kontakt: Eva-Lotta Sundblad, e-post: eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se, telefon: 076-618 65 62

Antal sidor: 36 sidor

Publicerad: 8 mars 2017