Eko Marina II – Fortsättningsprojekt av miljömärkning av fritidsbåtshamnar | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Eko Marina II – Fortsättningsprojekt av miljömärkning av fritidsbåtshamnar

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2021:2

I oktober 2019 startades projektet ”Miljömärkning av fritidsbåtshamnar – Eko Marina I” som ett pilotprojekt med målet att utveckla ett första utkast till en miljömärkning för fritidsbåtshamnar. Syftet är att underlätta för fritidsbåtshamnar att minska deras miljöbelastning.

Projektet Eko Marina fick stor uppmärksamhet och sporrade ett stort intresse hos olika aktörer i fritidsbåtbranschen. I slutet av pilotprojektet presenterades ett konkret förslag till utformning av ett miljöindex (Index 1.0) baserat på en kartläggning av alla miljöbelastningar som fritidsbåtshamnar bidrar till. Miljöindexet var tänkt att ligga till grund för utformningen av miljömärkningen.

Havs- och vattenmyndigheten beslutade att finansiera ett fortsättningsprojekt (Eko Marina II), under perioden mars 2020 – mars 2021. Fokuset låg på att testa och utvärdera miljöindexet i Sverige samt presentera ett förslag till affärsmodell. Det är resultatet från detta arbete som presenteras i denna rapport.

Rapporten har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Havsmiljöinstitutets rapport 2021:2

Titel: Eko Marina II – Fortsättningsprojekt av miljömärkning av fritidsbåtshamnar.
Författare: Bianca Koroschetz, Havsmiljöinstitutet; Sara Sköld, Anna-Lisa Wrange, Karl Jivén och Per Harrie, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerad: 2021-03-31