Försäljningsmarknaden för fiskeredskap i Sverige 2019 | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Försäljningsmarknaden för fiskeredskap i Sverige 2019

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2020:4

Som stöd till Havs- och vattenmyndighetens arbete med regeringsuppdraget om kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet, har Havsmiljöinstitutet tagit fram en rapport som beskriver försäljningsmarknaden av fiskeredskap i Sverige 2019

En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.

Rapporten granskar och beskriver den svenska försäljningsmarknaden för fiskeredskap och uppskattar hur stor andel redskap som säljs via olika försäljningskanaler, inklusive svenska eller utländska e-handelsföretag samt inkluderar en beskrivning av var tillverkning sker av de olika typerna av fiskeredskap.

En stor del av den fiskeutrustning som säljs i Sverige importeras från andra EU-länder eller från Asien. En stor del av den importerade fiskeutrustningen exporteras i sin tur vidare, främst till andra nordiska länder. Bland fiskeredskap har Sverige endast inhemsk produktion av fiskerullar.

Havsmiljöinstitutets rapport 2020:4

Titel: Försäljningsmarknaden för fiskeredskap i Sverige 2019 - engångsplastdirektivet

Författare: Amanda Tomasdotter

Publicerad: 2020-04-03

Antal sidor: 14