Kvalitetsgranskning av regional miljöövervakningsdata | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Kvalitetsgranskning av regional miljöövervakningsdata

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2013:2

I Sverige pågår sedan länge regional miljöövervakning, där kustvattnet är en viktig del. Syftet med övervakningsprogrammen var att identifiera miljöproblem och därmed sätta in åtgärder. Idag är det en viktig del i den integrerade miljöövervakningen som sker i Sverige och ger underlag för uppföljning av regionala och nationella miljömål. Därför måste insamlade data i så stor utsträckning som möjligt vara korrekta, representativa och tillgängliga.

Denna rapport undersöker kvaliteten på insamlade fysikalisk-kemiska data från svensk regional havsmiljöövervakningen.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2013:2

Titel: Kvalitetsgranskning av fysikalisk-kemiska data från den regionala havsmiljöövervakningen

Författare: Johanna Elam och Anders Grimvall

Antal sidor: 42 sidor

Publicerad: 18 november 2013