Mapping shipping intensity and routes in the Baltic Sea | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Mapping shipping intensity and routes in the Baltic Sea

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2014:5

Den här rapporten är engelsk version av den första artiklen i den svenska rapporten ”Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön”, Havsmiljöinstitutets rapport 2014:4. Innehållet har anpassats för en internationell publik. Rapporten är resultatet av arbete som utförts av Havsmiljöinstitutes sjöfartsgrupp.

This report is an English language version of the first section of the Swedish report 'Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön', report 2014:4, which has been adapted for an international readership. The reports are the result of an expert group organised by the Swedish Institute for the Marine Environment.