Länkstig

Utveckling av samhällsindikatorer för näringsutsläpp till havet

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2014:1

Belastningen av de marina ekosystemen påverkas av en mängd olika fenomen eller företeelser i samhället, och ett försämrat tillstånd i sådana ekosystem kan påverka människans välfärd i flera olika avseenden. Därför kräver havsmiljöförvaltning en god förståelse för komplexa sociala, ekonomiska och ekologiska system. Förvaltningsfrågornas komplexitet innebär också att det finns ett behov av indikatorer som kan tydliggöra väsentliga tillstånd och förändringar i de berörda systemen. Speciellt finns ett behov av indikatorer som på ett informativt sätt kan beskriva förhållanden i samhället som direkt eller indirekt påverkar havsmiljön.

Den här rapporten syftar till att visa hur man kan skapa en strukturerad arbetsgång för att identifiera och utveckla havsmiljörelevanta samhällsindikatorer. En viktig grupp av samhällsindikatorer kan identifieras genom att först klarlägga fysiska flöden av substanser, produkter och avfall i samhället och sedan koppla dessa flöden till aktörer. Andra indikatorer kan identifieras genom att kartlägga hur informationsflöden och förhållningssätt påverkar olika aktörers beteenden och handlingar.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2014:1

Titel: Utveckling av indikatorer för samhällsfenomen som påverkar utsläpp av näringsämnen till havet

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Are Wallin, Anders Grimvall, Lena Gipperth, Sverker Molander

Antal sidor: 72 sidor

Publicerad: 23 april 2014