Göteborgs universitet | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Göteborgs universitet

Centrum för Hav och samhälle är ingången till all havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet. Per-Olav Moksnes är verksamhetsledare för Göteborgs universitets arbete in i Havsmiljöinstitutet.

Centrum för Hav och samhälle leds av Marina Antonina Zoe Panova, docent i evolutionär genetik och studierektor på institutionen för marina vetenskaper och Per Knutsson, lektor i humanekologi på institutionen för globala studier, med stöd av en styrgrupp med representanter från alla fakulteter vid universitetet.

Till Centrum för Hav och samhälles webbplats

Centrum för hav och samhälle administrerar sidan Havet som samlar forskning, utbildning och nyheter om havet från Göteborgs universitet.

Göteborgs universitetet ger genom Centrum för hav och samhälle Havsmiljöinstitutet ett tydligt stöd i den tvärvetenskapliga inriktningen och bidrar med särskilda kunskaper om Västerhavet - Kattegatt och Skagerrak - men även inom miljöanalys rörande övriga svenska havsområden.

Göteborgs universitet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom:

 • utredningar, utvärderingar och analyser
 • deltagande i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper
 • medverkan vid remissyttranden med särskild vikt på Västerhavet
 • insatser inom havsmiljöanalys
 • kommunikationssamverkan, bland annat kring produkterna havet.nu, Havsutsikt och Livet i havet
 • inventeringar av data relaterade till Västerhavet
 • kontaktnät och kompetensförmedling
 • koordinering av uppföljningen av forskningsprogrammet WATERS
 • regionalt och internationellt deltagande i analys av åtgärder mot, och övervakning av, marin nedskräpning
 • identifiering av behov av kunskapsutveckling
 • driva kontaktgrupp Västerhavet – om miljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund


  Tillsammans med övriga lärosäten inom Havsmiljöinstitutet bidrar Göteborgs universitet också till kommunikationssamverkan inom produkterna:
  HavsUtsikt - en populärvetenskaplig tidsskrift om svensk havsforskning och havets resurser.
  havet.nu - en webbportal för alla som vill veta mer om havet
  Livet i havet - en digital fälthandbok om växter och djur i Östersjön