Länkstig

Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet är det Östersjöcentrum som har uppdraget att delta i samarbetet inom Havsmiljöinstitutets för universitetets räkning.

Östersjöcentrum fokuserar på Östersjöns stora utmaningar och bidrar genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt med kunskap till myndigheter och andra organisationers åtgärdsarbete.

Till Stockholms universitets Östersjöcentrum

Stockholms universitet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom att:

  • Delta i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper.
  • Medverka vid remissyttranden och i regionala frågor som speciellt berör norra Egentliga Östersjön.
  • Delta i olika arbetsgrupper inom institutets forskningsprogram Havets tillstånd och utveckling.
  • Bidra i framtagandet av Sveriges vattenmiljö.

Tillsammans med övriga lärosäten inom Havsmiljöinstitutet bidrar Stockholms universitet också till kommunikationssamverkan inom produkterna:

  • HavsUtsikt - en populärvetenskaplig tidsskrift om svensk havsforskning och havets resurser.
  • havet.nu - en webbportal för alla som vill veta mer om havet
  • Livet i havet - en digital fälthandbok om växter och djur i Östersjön