Umeå universitet | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Umeå universitet

Vid Umeå universitet är det Umeå marina forskningscentrum som har i uppdrag att delta i samarbetet inom Havsmiljöinstitutet. Verksamhetsledare är Johan Wikner.

Umeå marina forskningscentrum är en arbetsenhet vid Umeå universitet som stödjer marin forskning, utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. Man sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken

Till Umeå universitets marina forskningscentrum

Umeå universitet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom att:

  • Delta i produktionen av Sveriges vattenmiljö. Umeå universitet bidrar här med expertis inom havsmiljöanalys och kommunikation.
  • Delta i olika arbetsgrupper inom institutets forskningsprogram "Havets tillstånd och utveckling".
  • Utforma mätprogram och bedömningsgrunder för kontrollerande, operativ och undersökande kustövervakning.
  • Fördjupad miljöanalys inom plankton ekologi, marin kemi och bottenfauna ekologi.
  • Nationell kalibrering av koldioxidfixering: Genom kontrollexperiment finna orsaker till varför det uppstår skillnader i mätresultat mellan olika laboratorier. Syftet är att minska skillnaderna och ta fram ett förslag till en revidering av den nationella metodanvisningen för mätning av växtplanktonproduktionen.
  • Kunskapsspridning om havets fuktion och tillstånd avseende främst Bottniska viken.
  • Expertförmedling av den vetenskapliga kompetens som finns för havsområdet.

 Tillsammans med övriga lärosäten bidrar Umeå universitet också till produktionen av:

  • HavsUtsikt - en populärvetenskaplig tidsskrift om svensk havsforskning och havets resurser.
  • havet.nu - en webbportal för alla som vill veta mer om havet
  • Livet i havet - en digital fälthandbok om växter och djur i Östersjön