Seminariet Havet och människan 13 mars | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Seminariet Havet och människan 13 mars

Havsmiljöinstitutet och Södertörns högskola bjöd den 13 mars in till ett öppet seminarium om havsförvaltningspolitikens genomförande, med utgångspunkt i den parlamentariska utredningen Havet och människan från 2020. Frågor som diskuterades var problem och utmaningar med den nuvarande havsförvaltningspolitiken och hur ekosystemansatsen kan vara en väg framåt.

Den digitala sändningen av seminariet blev tyvärr hackad efter ca 10 minuter och var tvungen att stängas ner. Detta drabbade ca 70 personer som var uppkopplade via länk. Vi beklagar det inträffade för alla som inte kunde ta del av seminariet samt för att sabotaget hindrar kunskapsspridning om det svenska styrsystemet. Ljudet under seminariet spelades in och Södertörns högskola kommer att ta fram en skriftlig rapport utifrån detta inom en snar framtid!

Panelen bestod av Emma Nohrén, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och f.d. ordförande för Miljömålsberedningen, Isabella Lövin, f.d. klimat- och miljöminister, Jacob Granit, f.d. generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, Gustaf Almqvist, projektledare för pilotprojektet Ekosystembaserad havsförvaltning i Stockholms skärgård och Andreas Duit, professor i statsvetenskap vid Stockholm Universitet.

David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet inledde med en kort sammanfattning av Havet och människan och sammanfattade bilden av den komplexa svenska förvaltningen, med många aktörer och styrmedel och varierande mandat. 

Vi vet att havet mår dåligt, men frågan är hur arbetet med att förändra faktiskt genomförs.

Panelen fick sedan diskutera och reflektera utifrån frågorna; vad hände med Havet och människan, vilka problem ser ni med den nuvarande havsförvaltningspolitiken och kan ekosystemansatsen vara en väg framåt? Det var en öppen och ärlig diskussion som kom att handla om svårigheter i förvaltningsmodellen, miljömålens utformande, ekonomisk styrning och politiska prioriteringar.