Workshop om kontinuerligt undervattensbuller från fartyg | Havsmiljöinstitutet
Bild
Stort lastfartyg på havet
Foto: Unsplash
Länkstig

Workshop om kontinuerligt undervattensbuller från fartyg

Den 26 jan 2021 samlade Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp, FOI och Havs- och vattenmyndigheten, experter från forskning, industri och ansvariga myndigheter för att samtala och dela kunskap om kontinuerligt undervattensbuller från fartyg.

Fartyg är den störst bidragande källan till buller i haven kring Sverige och bullret ökar. Ny forskning och aktuella ljudmätningar ger kunskap såväl om bullret som om dess påverkan på de marina organismerna. Det pågår också arbete, nationellt och internationellt, för att klargöra vad som är acceptabla ljudnivåer, men ännu finns inte några regelverk.

Redare, fartygsägare och besättningar kan komma att behöva sänka ljudnivån från sina existerande och framtida fartyg. Myndigheter som förvaltar havsmiljön kan behöva ställa krav på minskat utstrålat buller från fartygen. Det finns metoder och tekniker att reducera buller från fartyg – men hur kan det se ut i framtiden?

Här hittar du en sammanfattning av den information som delades under dagen, samt litteratur och underlagsmaterial för ytterligare information

För frågor angående workshopen eller allmänt om undervattensbuller, vänligen kontakta:
eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se, fredrik.lindgren@havochvatten.se, mathias.andersson@foi.se