Workshop: Uppföljning av effekter av åtgärder | Havsmiljöinstitutet
Bild
Öar syns i havshorisonten
Foto: Susanne Nilsson/CCBY-SA2.0
Länkstig

Workshop: Uppföljning av effekter av åtgärder

Den 4 maj 2022 höll Havsmiljöinstitutet en workshop om uppföljningar av effekter av åtgärder. Mötet fokuserade på åtgärder som har till syfte att förbättra tillståndet eller minska påverkan i vattenmiljöer, med fokus på kust och hav.

Redan innan mötet hade ett behov identifierats av en mer systematisk och långsiktig uppföljning av effekter av miljöåtgärder i Sverige, liksom brister i data och information om de åtgärder som genomförs. Under mötet diskuterades bland annat strukturella hinder för att förbättra åtgärdsuppföljningen, samt behov av bättre kunskap för specifika åtgärdstyper.

Under mötet diskuterades bland annat åtgärder inom jordbruk, restaurering av vattendrag och kustmiljöer samt områdesbaserade åtgärder. Deltog gjorde forskare och personer som arbetar med åtgärdsfrågor på myndigheter. Mötesdeltagarnas reflektioner och förslag till hur uppföljning av åtgärder kan förbättras har sammanställts, med avsikt att ligga till grund för fortsatt arbete. Du hittar sammanfattningen, samman med program och deltagarlista, nedan.

För frågor angående workshopen eller allmänt om utvärdering av åtgärder för en bättre havsmiljö, vänligen kontakta: ullali.zweifel@havsmiljoinstitutet.se

Sammanfattning av workshopen Uppföljning av åtgärder

Sammanfattning workshop Uppföljning av effekter av åtgärder (PDF)