Konferens Tankrengöring Program | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Konferens Tankrengöring Program

Konferens i Göteborg 11 oktober 2022:

Miljövänligare sjöfart med all tankrengöring i hamn

Det blir allt vanligare att använda nya typer av kemikalier och biobränslen för energiproduktion i samhället. I takt med att användningen ökar kommer också fartygstransporterna av de nya bränsletyperna att öka. När ett fartyg har lossat en typ av kemikalier behöver oftast tankarna rengöras innan en ny produkt kan lastas. Rengöringen genererar stora mängder tankspolvätska som antingen kan lämnas i hamn eller spolas ut i havet under gång. Kustbevakningen ser en ökad mängd kemikalieutsläpp i havet runt Sverige som kommer från den här typ av tankrengöring och de kan vara lika skadliga för miljön som utsläpp av traditionella bränslen.

Transporter av nya bränsletyper och kemikalier gör att regelverk, arbetsrutiner och landbaserad infrastruktur behöver anpassas. Hur tankrengöring av kemikalier ska gå till regleras globalt av IMO genom MARPOL Annex II. Trots att utsläppen riskerar att skada havsmiljön tillåter Annex II i hög grad utsläpp av lastrester i havet. Till skillnad från Annex II tillåter Annex I, som innefattar råolja och mineralprodukter, inga utsläpp alls i havet.

Konferensen Miljövänligare sjöfart med all tankrengöring i hamn ska belysa hur vi tillsammans kan arbeta för att undvika att sjöfarten släpper ut kemikalielastrester i havet. Under konferensen kommer talare från flera sektorer, myndigheter och akademi att lyfta behovet av omställning samt olika aktörers förutsättningar att agera. Vi delar kunskap och erfarenhet med varandra för att ge förutsättningar för lösningar på kort och lång sikt.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig främst till experter och tjänstemän inom sjöfart, energibolag, hamnar, samhällsplanering, avfallsmottagning, myndigheter samt till forskare. Förhoppningen är att du ska få nya lärdomar som du kan ta med dig och använda i ditt fortsatta arbete för att på så sätt bidra till en renare havsmiljö.

Tid och plats: Tisdag den 11 oktober 2022, kl 09:30-16.00 på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A i Göteborg.

Välkommen!

Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet
Ulrica Carlson, Kustbevakningen
Caroline Petrini, Transportstyrelsen
Fredrik Lindgren, Havs- och vattenmyndigheten

Konferensen arrangeras av Havsmiljöinstitutet, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.Program

9:30 Registrering och kaffe

10:00 Välkomnande med introduktion till dagen

10:10 Block A: Myndigheter och forskare ger sin bild av kemikalier i havsmiljön
Jonatan Tholin, förundersökningsledare. Kustbevakningen
Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor i marin miljövetenskap, Chalmers
Caroline Petrini, miljöhandläggare, Transportstyrelsen
Fredrik Lindgren, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

10.40 Lag och förordning om ansvar för lastrester
Christine Vallhagen, jurist, Transportstyrelsen
Gabriella Argüello, jurist, Göteborgs universitet

11:00 Bensträckare

11:10 Block B: Lastägarens perspektiv, om dagsläge, trender och frivilliga åtgärder
Daniel Berndolf, befraktare Preem
Ebba Tamm, produkt- och miljöspecialist, Drivkraft Sverige

11:40 Lunch

12:40 Block C: Hamnar och mottagningsanordningar
Dan-Erik Andersson, operativ chef på Göteborgs hamns energihamn
Christofer Mattiasson,auktoriserad fartygsagent på Valdemar Andersons skeppsmäklare
Kristian Jönsson, ST1

13:25 Bensträckare

13:35 Block D: Redarnas perspektiv
Mattias Jervehed, sjökapten på Ramelia, Älvtank
Johan Göthesson, QA superintendent, Sirius Shipping
Claes Möller, CEO, Terntank
Johan Kristensson, COO, Furetank

14:15 Information från Helcom Maritimes möte i september 2022
Caroline Petrini, Transportstyrelsen

14:25 Kaffe och grupparbete

15:10 Redovisning av grupparbeten

15:20 Panelsamtal med samtliga presentatörer

15:50 Avslutning och tack för idag

16:00 Konferensen slutar