Almedalen 2022 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Ta bort!
Foto: Malin Ericsson/Region Gotland
Länkstig

Det kritiska läget för Östersjöns sill/strömmingsbestånd, rengöring av fartygstankar ur ett havsmiljöperspektiv och det akuta läget för ålen var några av Havsmiljöinstitutets publika evenemang. Vi var även på plats för att informera om vårt arbete med det Marina nätverket för vattenpedagogik och sajten Sveriges vattenmiljö.

Nedan kan du läsa mer om de seminarier som Havsmiljöinstitutet arrangerade och medverkade i under Almedalsveckan 2022. Du kan också titta på vissa av seminarierna i efterhand.

Måndag 4 juli: Hur ska vi tillsammans få stopp på fartygs utsläpp av kemikalielastrester i havet?

Fartyg som transporterar flytande ämnen måste rengöra tankarna innan en ny produkt lastas. Det sker både i hamn och till havs. Reglerna för fossila oljor är betydligt strängare än för vegetabiliska oljor och andra kemikalier, fast skadan kan vara lika stor. Dessutom ökar transporter av flytande kemikalier, såsom biobränslen, i Östersjön och marint skyddade områden saknar helt skydd. Det befintliga regelverket är svårbegripligt, svårkontrollerat och innehåller undantag. Vilka regeländringar behövs?

Tid: Måndag 4 jul, kl. 08:15 - 09:00
Plats: Kustbevakningens fartyg, kajplats 1, inre hamnen.
Arrangörer: Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen och Havsmiljöinstitutet.

Läs mer om problematiken kring tankrengöring

>> Se det inspelade seminariet i efterhand

Måndag 4 juli: Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön

Vi nyttjar havet för olika syften: rekreation, sjötransporter, energi, fiske med mera. Hur dessa intressen ska samsas planeras för i havsplaneringen, men hur gör vi med fisket?

Tid: Måndag 4 juli, kl. 11:00 - 11:45
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Tisdag 5 juli: Det akuta läget för ålen - därför måste allt fiske upphöra

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är rödlistad som akut hotad. Internationella havsforskningsrådet, ICES, bedömer att ålbeståndet i dag är så svagt att allt fiske efter ål bör upphöra. Ändå fiskas ål i många länder, däribland Sverige. Hur kommer det sig att fiske är tillåtet på en utrotningshotad art, vilken roll spelar vattenkraften och vilka möjligheter finns att rädda den hotade ålen?
Tid: tisdag 5 juli, kl. 09:45 - 10:45
Plats: Fartyget Briggen Tre Kronor
Arrangörer: Stockholms universitets Östersjöcentrum

Onsdag 6 juli: Sillens och sillfiskets framtid i Östersjön

Nedgången för Östersjöns sillbestånd utgör inte längre en risk, utan ett nödläge. Hur vill de politiska partierna hantera den akuta situationen? I detta seminarium diskuteras både de ekologiska och juridiska aspekterna av sillfisket, tillsammans med dess betydelse för livsmedelssäkerheten.

Tid: Onsdag 6 juli, kl. 10:00 - 10:45
Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket.
Arrangörer: Östersjödagarna, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Havsmiljöinstitutet och Uppsala universitet.

Läs mer om problematiken kring strömmingen i Östersjön

>> Se seminariet i efterhand

 

I övriga seminarier från 2022 års upplaga av Östersjödagarna låg fokus på klimatets påverkan på Östersjön, potentialen för hållbar sjömat, havsvindkraftens möjligheter och om hur förbättrad hästhållning kan bidra till att minska övergödningen.