Framtidens hållbara båtliv 2021 | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Framtidens hållbara båtliv 2021

Konferensen Framtidens hållbara båtliv 2021 samlade ett 70-tal forskare, branschfolk, myndighetsrepresentanter och företrädare för båtorganisationer på Marstrand den 26-27 oktober 2021.

Båtlivet i Sverige frodas och pandemin har lett till att ännu fler längtar till havet och vågornas skvalp. Med ett av världens största och ökande båtbestånd gynnas båtlivet i Sverige, men ett ökat båtliv innebär också större påfrestningar på vår gemensamma natur och miljö.

För att säkerställa en framtid där båtlivet och en god havsmiljö går hand i hand behövs nya lösningar och åtgärder som vilar på väl underbyggda beslut och en gemensam förståelse.

Konferensen blev en mötesplats mellan teori och praktik som samlade under två dagar forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att diskutera problemformuleringar, idéer och lösningar. Målet var att skapa en förståelse för olika perspektiv och ett bredare nätverk. Dialogerna under konferensen bidrog till att öka och förbättra kontaktytorna mellan forskningen, myndigheterna och båtbranschen.

– Det var glädjande att se att vi är så många som vill arbeta aktivt för ett mer hållbart båtliv, även om vägen för hur vi ska nå dit ser lite olika ut. Om vi bara kan fortsätta det goda samarbetet har jag gott hopp om att vi ska komma framåt i frågan för att nå en bättre havsmiljö, säger Kajsa Tönnesson Havsmiljöinstitutets föreståndare om konferensen.

>> Mer om konferensen och alla presentationer finna att ta del av på Svenska Båtunionens webbplats.

>> Läs artikeln om konferensen i tidningen Båtliv nr 6, 2021

Arrangörer: Svenska Båtunionen, Havs- och vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet