Människan och havet: Webbinarieserie om havets ekonomi och miljö | Havsmiljöinstitutet
Bild
Siluett av människa på strand
Länkstig

Människan och havet: Webbinarieserie om havets ekonomi och miljö

Under 2020 arrangerade Miljömålsberedningen och Havsmiljöinstitutet en webbiarieserie om de utmaningar och möjligheter som finns inom havspolitiken. Experter och aktörer presenterade aktuellt ämne, med efterföljande diskussion och frågestund. Veckan avslutades med en sammanfattande reflektion med Miljömålsberedningens ledamöter.

Program för veckan

 • Måndag 7 sept: Havets framtid i ett förändrat klimat
  Havets roll för att motverka klimatförändringar, hur havet påverkas i ett förändrat klimat och vad det betyder för utformningen av havspolitiken.
  Deltagare:
  Sam Dupont, Göteborgs universitet
  Lars Arneborg, SMHI
  Bo Gustavsson, Stockholms universitet
  Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
   
 • Tisdag 8 sept: Vad kostar havet?
  Vilken betydelse har havet och de tjänster havet producerar för vår ekonomi och våra liv i stort? Kan man mäta betydelsen av havet i pengar?
  Deltagare:
  Pär Larshans, Ragn-Sells
  Henrik Nordzell, Anthesis
  Susanna Lidström, KTH
  Carl Douglas, Voice of the Ocean

  Onsdag 9 sept: Kusten - där alla vill vara
  Kustens grunda ekosystem är särskilt viktiga för havets produktion. Samtidigt utsätts de för störst påverkan. Här är styrningen också som mest komplex.
  Deltagare:
  Per-Olav Moksnes, Göteborgs universitet
  Peter Karlsson, Svenska båtunionen
  Lisa Lundstedt, Bottenvikens skärgård kommunsamverkan
   
 • Torsdag 10 sept: Är köl alltid rätt val?
  Vilken påverkan har sjöfarten på havsmiljön och hur ser förutsättningarna för en omställning ut?
  Deltagare:
  Ida-Maja Hassellöv, Chalmers
  Mathias Andersson, FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
  Åsa Burman, Lighthouse
  Erik Froste, Trafikverket Färjerederiet
   
 • Fredag 11 sept: Utmaningar och möjligheter i havspolitiken
  Samtal mellan Miljömålsberedningens ledamöter. Samtalet leds av Miljömålsberedningens ordförande Emma Nohrén.

Miljömålsberedningen, en parlamentarisk utredning med ledamöter från samtliga riksdagspartier, fick i uppdrag att senast den 1 december 2020 ”föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser”. Detta var ett gediget uppdrag som omfattade näringsliv, akademin, civilsamhället och den offentliga sektorn. Webbinarierna syftade till att skapa en aktiv dialog mellan forskare, aktörer, politiker och beslutsfattare om vad som behövs för att möta de utmaningar vi står inför, vilka kunskapsluckor som finns och de möjligheter som en hållbar förvaltning av hav och marina resurser innebär. Samverkan och delad kunskap mellan forskare och alla som tillämpar resultaten gav ett värdefullt nätverk och goda förutsättningar för fortsatt samarbete.

Navigate to video: Havets framtid i ett förändrat klimat
Video (44:49)
Havets framtid i ett förändrat klimat
Navigate to video: Vad kostar havet
Video (40:35)
Vad kostar havet
Navigate to video: Kusten där alla vill vara
Video (45:21)
Kusten där alla vill vara
Navigate to video: Är köl alltid rätt val?
Video (47:17)
Är köl alltid rätt val?
Navigate to video: Utmaningar och möjligheter i havspolitiken
Video (1:00:46)
Utmaningar och möjligheter i havspolitiken