Startskottet för det svenska årtiondet för havsforskning | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Startskottet för det svenska årtiondet för havsforskning

I samband med World Oceans Day den 8 juni 2020 arrangerade Havsmiljöinstitutet tillsammans med Formas, Universeum, SMHI, SIDA och Havs- och vattenmyndigheten ett webbinarium om det svenska bidraget i FN:s årtionde för havsforskning och hållbarhet.

– Om vi respekterar och värnar havet, kommer havet belöna och fortsätta att hjälpa oss. Peter Thomson, FN:s särskilda sändebud för havsfrågor, inledde webbinariet den 8 juni med en gripande beskrivning av de många utmaningar vi står inför om världshaven ska skyddas och samtidigt kunna nyttjas hållbart i framtiden. Men hoppet lyste trots allt igenom och Thomson betonade att vi med vilja, kunskap och innovationer kan vända utvecklingen.

Forskningsinstitutet Formas leder arbetet med att ta fram en svensk plan för FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling. På webbinariet "Det svenska årtiondet för havsforskning" samlades aktörer inom forskning och innovation, politiker och FN-representanter för att belysa mål och tillvägagångssätt för ett hållbart nyttjande av världshaven. Under FN:s årtionde för havsforskning, 2021-2030, ska alla kunna engagera sig, från beslutsfattare och företagare till organisationer och intresserad allmänhet. Havsmiljöinstitutet är delaktiga i att samla och samordna svenska prioriteringar och aktiviteter.

Under webbinariet hölls även en presentation av världens första Ocean Science Lab - Universeums satsning för engagemang, kompetensutveckling, ökade kunskaper och stärkt innovationskraft för hållbara hav.

Se hela webbinariet här >> Det svenska årtiondet för havsforskning

 

Dykare vinkar under ytan
Foto: Universeum