Tips om kunskap, verksamheter och pedagogiskt material | Havsmiljöinstitutet
Bild
Utsikt över en stenstrand från en grottöppning
Foto: Shutterstock
Länkstig

Tips om kunskap, verksamheter och pedagogiskt material

Här samlar vi verksamheter, aktiviteter och tips om allt som kan öka människors havsmedvetenhet, intresse för och kunskap om marina miljöer.

I listan nedan finner du länkar till svenska och internationella nätverk, organisationer och andra verksamheter. Här finns också tips på pedagogiskt material.

Listan kompletteras löpande. Välkommen att skicka in tips!
Maila till: marinpedagogik@havsmiljoinstitutet.se

 

Sverige

Pedagogiskt material och skolprojekt

AlgoKidz – pedagogiskt material för yngre om algernas betydelse för planeten. Linnéuniversitetet.

Bygg Östersjöns ekosystem – pedagogiskt material från Naturhistoriska riksmuseet.

Fälthandboken Växter och djur i Östersjön – Vattentålig bok med fina illustrationer av de vanligaste arterna från södra Östersjön till Bottenviken, utgiven av Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Lektionsbanken om Östersjön – Undervisningsresurs om hav och hållbar utveckling från Stockholms universitets Östersjöcentrum, med ett rikt bildmaterial, animationer och kortfilmer, färdiga presentationer, faktaunderlag, övningar för klassrum (enkla labbar /digitalt) och fältundersökningar. Högstadiet till gymnasiet. 

Marine Stewardship Council – gediget, läroplansanpassat skolmaterial, presentationer, aktiviteter, spel och diskussionsunderlag om hållbara hav. Årskurs 4–9.

Naturskyddsföreningens Skolmaterial om hav och vatten finns är samlat på en gemensam sida med experiment, faktablad, bildspel och små skrifter som går att ladda ned. Årskurs F-9.

Naturum Höga Kusten – Vem kan överleva i brackvatten? Pedagogiskt material i form av ett spel om Bottenhavets/Östersjöns ekosystem riktat främst till mellanstadieklasser. Tre delar inklusive en bok. Sök på "rollspel" när du klickat på länken!

Naturum Västervik – Upptäck Östersjön (vattenskola) Pedagogiskt material som vill förmedla kunskap om Östersjön på ett lustfyllt sätt med syfte att skapa en relation till livet under ytan.

Noriko på äventyr i tången – pedagogiskt material om den lilla sälen Noriko.

Spelet om Östersjön – pedagogiskt material från Naturhistoriska riksmuseet.

Skolbäcken – ett läro- och upplevelseprojekt om fisk i våra vattendrag. Sportfiskarna.

Skärgårdsstiftelsen, Stockholm – har utbildningsplatser på fyra platser i Stockholms skärgård med pedagogiska aktiviteter kopplade till läroplanen, för barn och unga med fokus på årskurs 4-9.

Unga fakta om Världshaven. Unga fakta är en sajt med pedagogiskt material om flera ämnen – bland annat Världshaven. Det är färgglatt och lekfullt.

Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen. Pedagogiskt material från naturum Vattenriket för att på ett konkret och lustfyllt sätt uppleva och utforska livet i Östersjön och Östersjöns ekosystemtjänster.

Vattendetektiver – material om både limnisk och marin miljö. Spel, tips och kunskap för grundskola till gymnasiet.

Vattenkikaren – sajt om marina arter, livsmiljöer och utmaningar i havet. Producerad 2007 av Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Vattenverkstaden –  pedagogiska, kreativa aktiviteter och metoder för att öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet för vatten, natur, miljö och hållbar utveckling.

Virtue – skolprojekt med analys av påväxtorganismer som även nått utan för Sveriges gränser och engagerar deltagare i 52 länder.

Vårt varmare hav – Klimatportal för gymnasieelever, om hur ett varmare klimat påverkar Östersjön. Baltic Sea Science Center och forskare på SLU står för innehållet.

Vi älskar havet – pedagogiskt material och lärarhandledning med fokus på Östersjön, för årskurs F–3. Skapat av stiftelsen Voice of the Ocean, i ett samarbete med Lasse Åberg som ritat och berättar.

Waterwatch –  sajt med fokus på Kalmar kommuns avrinningsområde. Här finns bland annat pedagogiskt material och manualer för provtagning, bestämningsnycklar m.m.

 

Fakta, forskning, seminarier och film

Baltic Eye – webbmagasin om aktuell Östersjöforskning. Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Baltic Breakfast – frukostseminarier om den senaste kunskapen kring Östersjöns miljö. Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Göteborgs universitet/Havet – forskning, utbildning och nyheter om havet.

Havet.nu – nyheter, fakta och forskning om havet. Samverkan inom Havsmiljöinstitutet.

Havsutsikt – tidning om svensk havsforskning. Finns både som papperstidning och på webben. Samverkan inom Havsmiljöinstitutet.

Håll Sverige Rent – skräp i havet. Kunskap och filmklipp om marint skräp i Sverige.

Kristineberg Talks – seminarieserie med forskare från Kristineberg Center om bland annat blå mat och främmande arter.

Livet i havet – digital fälthandbok med havets alla arter i Sverige. Samverkan inom Havsmiljöinstitutet.

Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts kustvatten Projektet Mitt Hav presenteras tillsammans med kunskap och pedagogiskt material.

Naturskyddsföreningen – 4 utmaningar för världshaven Om överfiske, exploatering, klimat och miljögifter.

Ocean blues – från ångest till action Projekt som samlar gymnasieelever och forskare vid Göteborgs universitet för att diskutera hoten mot havsmiljön och vända oro till handling.

Sea and Society Talks – seminarieserie med aktuell tvärvetenskaplig forskning med koppling till havet från Göteborgs universitet.

SLU Centrum för Naturvägledning – samordnare av limniska nätverket – vårt systernätverk i söta vatten.

SMHI:s kunskapsbank – Fakta och kunskap om klimat, väder och hav.

SMHI:s seminarieserie om klimatet Åtta föreläsningar om klimatet med olika experter.

Stockholms universitets Östersjöcentrum – nyheter om marin forskning och havsmiljön.

Stockholms universitets Östersjöcentrum youtubekanal – pedagogiska kortfilmer om havsforskning och havsmiljöfrågor.

Sveriges vattenmiljö – presenterar resultat från svensk miljöövervakning av sjöar, vattendrag, kust och hav. Samverkan inom Havsmiljöinstitutet.

The Baltic Sea Environment – ett 10-årigt filmprojekt av Mattias Klum och Folke Rydén som berättar om Östersjöns miljöutmaningar (filmer på engelska/svenska). Pedagogiskt material och lärarhandledningar. Producerat av Media Project/Baltic Sea.

Tångbloggen – allt du behöver veta om tång. Innehållsrika och personliga berättelser om tång skriven av experter.

UR Play – UR samtiden. Korta föreläsningar av och från många marina/akvatiska naturum. 

Världsnaturfonden – Hav och fiske Fakta och praktiska tips för ett friskare hav.

Östersjöns undervattensdjungler – dyk ned under ytan i Östersjöns grunda vikar tillsammans med forskaren Joakim Hansen. Fin kortfilm producerad av Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Museer, science centers, akvarier och publika evenemang

Baltic Sea Science Center, Östersjöns hus på Skansen, Stockholm, där du kommer ned under ytan och får möta djuren där. Akvarier, utställningar om Östersjöns miljö, skolsal och laboratorium. Skolverksamhet för grundskola till gymnasiet.

Blåmusslan – Marinpedagogiskt center, Askim. Här kan förskolor och skolor själva kan boka in sig för lektioner om havet. Pedagogiskt material och utrustning finns på plats. På hemsidan finns även länkar till bra pedagogiskt material.

Göteborgs marinbiologiska laboratorium deltar i forsknings- och övervakningsprogram samt utbildningsprojekt. De erbjuder även plats i labbet för forskare och dykutbildning.

Havets Hus – saltvattensakvariet i Lysekil. Ett saltvattensakvarium på kajen i Lysekil med dagligt program. Skolverksamhet för grundskolan.

Marint centrum Simrishamn är ett kommunalt marint centrum med Hanöbukten i fokus. Samarbetar bland annat med Lunds universitet och Region Skåne.

Marint kunskapscenter Malmö driver den pedagogiska verksamheten vid Naturum Öresund och lyfter att alla – barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter – har rätt till kunskap om havet.

Naturum – hitta landets alla naturrum – karta över landets naturrum. Här är det lätt att hitta de med vattenanknytning.

Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg Skildrar vad som händer under, ovan och vid havsytan och hur sjöfarten påverkat hamnstaden Göteborgs utveckling. Museet är stängt för ombyggnad men öppnar åter 10 december 2022.

Tjärnö marinbiologiska laboratorium hör till Göteborgs universitet och här bedrivs både forskning och universitetsutbildning. De tar även emot besök av skolelever och arrangerar sommarläger.

Naturum Vattenriket – Kristianstad Besökscentrum med utställning och aktiviteter kopplat till både sötvatten och havet. Pedagogiskt material.

VRAK museum, Stockholm. Marinarkeologiskt museum som på ett innovativt sätt visar gamla skeppsvrak under ytan. De har även en skolwebb som lanserades under 2022 med studiematerial, lärarhandledning och länktips där hållbarhetsfrågor kopplas till de historiska vraken.

Västerhavsveckan En vecka som bjuder på forskning, prova-på-aktiviteter, experiment och mycket mera från Strömstad i norr till Landskrona i söder, och även på Jylland. 

Universeum Akvarieutställning med cirka 2000 marina arter i centrala Göteborg. Satsar nu stort på ”Ocean Science Lab” som ska innehålla kunskap och pedagogiska aktiviteter för både barn och vuxna.

Medborgarforskning

Algforskarsommar Projekt som under sommaren engagerar människor i att undersöka tång och alger. År 2021 handlade det om att undersöka smådjur i blåstången och grönslickens färg. Under 2022 var uppdraget att spana in när blåstången fortplantar sig och 2023 låg fokus på vilka smådjur som lever av tång och utbredningen av blåstång som förökar sig på hösten.

Främmande arter – kan rapporteras in till den så kallade "Rappen", en webbtjänst som sköts av SLU Artdatabanken.

Hjälp forskarna leta efter invasiva arter i havet! – projekt som startade 2017 för att utbilda lärare och elever på grund- och gymnasieskolor om problemet med invasiva främmande arter i havet.

Kartläggning av Maerl – forskningsprojekt för att kartlägga var den korallliknande kalkalgen maerl finns längs västkusten. Riktar sig framför allt till dykare eftersom algen finns på 15–20 meters djup. Drivs av forskare från Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Koster Seafloor Observatory – information, bilder och filmer från fjärrstyrda kameror i Kosterhavets djup. Pedagogiskt material.

Marint faunaväkteri vänder sig till nyfikna sportdykare som vill bidra till kunskapen om livet under ytan. Mer specifikt önskas kunskap om sjöstjärnor, kräftdjur och nakensnäckor.

Plastexperimentet vänder sig till elever som vill medborgarforska och få ökad kunskap om vad som händer när plast inte tas om hand utan istället hamnar som skräp i naturen, exempelvis i våra sjöar, vattendrag och i havet. Lärarhandledning och pedagogiskt material finns.

Projekt Lobserve – i detta projekt erbjuds erfarna hummerfiskare möjligheten att rapportera in sina fångster för att ge en bättre bild av hummerbeståndet längs svenska västkusten. Inte öppet för vem som helst alltså, men ett intressant projekt.

Tångskogsjakten – Nobelprismuseets initiativ Forskarhjälpen sammanför lärare, högstadieelever och forskare. 2023 års projekt handlar om att kartlägga hur Östersjön förändras och kan påverkas av klimatförändringarna genom att undersöka blåstången och dess ekosystem.

Valar.se – en sajt om valar i svenska vatten. Här finns även vidare länkar till hur man kan bidra till inrapportering av levande och döda valar och sälar.

WWF Projekt Sillgrissla. Med hjälp av en webbkamera observeras sillgrisslorna på en av klipporna på Stora Karlsö dygnet runt. Tittare uppmanas att ta ett foto och rapportera in om de ser något intressant.

Myndigheters arbete med havsmedvetenhet

Havs- och vattenmyndigheten – om det vattenpedagogiska arbetet i Sverige.

Formas FN:s årtionde för havsforskning – om Sveriges arbete och nationella kommitté för arbetet under FN:s årtionde för havsforskning. 

Norden

Museer, science centers och akvarier

Den blå planet – Nordeuropas största akvarium utanför Köpenhamn med möjligheter att utforska alla världshaven på en plats.

Kattegat centret – Akvarium i Grenå, Jylland. Dagliga program och skolverksamhet.

Nordsøen Oceanarium – Nordsjöakvariet i Hirtshals, Jylland. Upplevelser av Nordsjöns marina liv, både ute och inne där det finns stora akvarier. Pedagogisk verksamhet.

Östersjödagen – anordnas i augusti för att fira Östersjön. Startade i Finland men aktiviteter finns nu i fler länder kring Östersjön.

Pedagogiskt material, fakta och skolprojekt

Fisk – tematisk uteundervisning i blå miljöer. En fin lärarhandledning från Finlands Naturresursinstitut.

Marinbiobloggen – norsk blogg om tång, med tips om appar, quiz och bildgalleri.

Norwegian seaweeds – webbplats om norska alger och sjögräs. Bestämningsnyckel m.m. På engelska. University of Bergen.

Opdag Havet – fint och genomarbetat pedagogiskt material från danska WWF om havet, mångfalden och utmaningarna där.

Ute på naturskolvis – Natur och Miljö, Finland har tagit fram en serie bra tips om hur man själv kan tillverka till exempel siktdjupsskivor, håvar m.m. 

Östersjön.fi – välfylld finsk sajt med data och fakta om Östersjön. Länkar till pedagogiskt material.

Medborgarforskning

Fångstjournalen – dansk sajt med tillhörande app som vänder sig till fritidsfiskare. Här kan fångster av bland annat gädda, näbbgädda, abborre, lax och havsöring rapporteras in. En hel del fiskfakta ryms också på sajten.

Wild Lab Projects – norskt projekt där forskare och naturvårdare samverkar för en bättre miljö i Tromsø och Senja-området. Samarbete sker också med studenter och lokalbefolkning. Bland annat finns ett projekt med fokus på kelpskogar där allmänheten kan bidra.

Världen

Pedagogiskt material, verktyg och utbildning

Encounteredu – Pioneering Learning Experiences – omfattande skolplattform med digitala lektioner, pedagogiskt material och tips anpassat för olika åldrar, m.m.

European Atlas of the Seas – kartverktyg för visualisering av faktorer påverkar havet.

EU4Ocean – Did you know that? Lista med korta, spännande fakta om havet.

Explorers Education Programme – on-line utbildning för lärare/förskolelärare (Irland).

Kids Dive – projekt i Portugal som använder teknik som komplement till upplevelser av livet under ytan. ISPA - Instituto Universitário, Lissabon.

Ocean@Home – virtual summerschool – pedagogiskt upplägg av Geomar – Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel.

Pass on Parrotfish – kampanj med för att skydda papegojfisken i Karibien och korallreven där den lever. Bakom kampanjen och mycket annat arbete för att skydda haven ligger ett internationellt nätverk, The Nature Conservancy.

Polarpedia – stor sajt med fakta, spel, experiment och annat pedagogiskt material om Arktis

Project Oceanology – utbildning och provtagning ombord på mindre båtar. Erbjuder barn och unga korta kurser och sommarläger. Lärare erbjuds fortbildning. Pedagogiskt material on-line. Connecticut, USA.

Sharks4kids – inspirerande filmer och pedagogiskt material om hajar.

Today We Have – sajt om havskunskap och utbildningsinsatser (t.ex. I Live by the Sea School, Photo Contest etc).

The Ocean Agency – en serie digitala toolkits om havet.

Plattformar och nätverk

Connected Oceans – är en plattform om marin vetenskap startad av den franska oceanografen Carole Saout-Grit. Här finns nyheter om havet, berättelser, evenemang, jobberbjudanden och tips om pedagogiskt material m.m.

DeepSea Conservation Coalition – Nätverk med över 90 ideella organisationer, fiskare och beslutsfattare som vill arbeta för att minska problemen i framför allt djuphavet med koppling till fiske.

EU4Ocean Coalition – EU:s plattform för att öka havsmedvetenheten i Europa. Arrangerar seminarier och träffar för ökad kunskap och samverkan.

European Blue Schools – samarbete mellan europeiska skolor som vill strukturera sitt arbete med havsmiljöfrågor och bredda samarbeten med samhället och varandra.

Irish Ocean Literacy Network – nätverk för havsmedvetenhet i Irland. Gott om pedagogiska tips och material.

Latin American Education Network for the Ocean – samverkansorganisation för marina pedagoger i Latinamerika.

NMEA – National Marine Educators Association – samverkansorganisation för marina pedagoger i Nordamerika.

Ocean Observers Globalt nätverk med fokus på oceanografi och klimat. Samlar forskare, lärare, kommunikatörer, båtägare och andra intressenter för att öka samverkan.

Seascape Belgium – nätverksrepresentant/facilitator för EU4Ocean.

Youth4Ocean Forum Nätverk inom EU4Ocean som riktar sig till yngre (16–30 år).

Ideella organisationer och företag

EcoMarine Malta – hållbar ekoturismföretag som också arbetar med utåtriktad verksamhet och pedagogiska aktiviteter.

Laguuni – populärt vattensportcentrum i Finland. Jobbar med att engagera folk i skräpplockning från kajaker, strandstädning m.m.

Meet the Ocean – ideell organisation producerat filmer, pedagogiskt material, poddar m.m.

Ocean of Changes – projekt för kunskapsutbyte och information om havsmilljön (Polen).

Ocean First Institute – organisation som arbetar med forskning och utbildning för att bevara havsmiljön.

Ocean Wise – utbildning i havsmedvetenhet för alla.

The Marine Diaries – storytelling Personliga och starka berättelser om vår relation till havet.

Medborgarforskning

CrowdWater Projekt som samlar in data om vattenstånd och flöden i sjöar, vattendrag och längs kusten. Även marint skräp m.m. redovisas i bilder. Bra kartfunktion och filter. Drivs av universitetet i Zürich.

EU Citizen Science Samlingssajt med över 200 europeiska medborgarforskningsprojekt, varav 30 med koppling till vatten.

EuroTurtles – projekt som kartlägger de två sköldpaddsarter som lever i Medelhavet; grön sköldpadda och falsk karettsköldpadda. Karta med inrapporterade observationer.

Global Ocean Surface Ecosystem Alliance (GO-SEA) – projekt för kartläggning av de "osynliga livet" på havsytan där ett myller av organismer lever.

Marine Debris Tracker – globalt projekt som utvecklat en app där man kan rapportera in marint skräp.

Sailing for science – plattform för seglare, studenter, havsforskare och företag som vill samarbeta kring forskning om havet.

Seawatchers – bred plattform för marin medborgarforskning i och kring Medelhavet. Vänder sig till dykare och andra med intresse för havet. Jobbar med olika teman varje år.

Secchi Disk – projekt för undersökning av siktdjupet i sjöar ovh hav över hela världen. Alla kan tillverka sin egen siktdjupsskiva och delta.

Zooniverse – Samlingssajt med medborgarforskningsprojekt över hela världen. Finns flera med vatten- och havskoppling att inspireras av.

Myndigheters arbete med havsmedvetenhet

Unesco – Ocean Literacy – FN:s arbete med havsmedvetenhet.

Helcom – Marine litter – Helcoms arbete med och mot marin nedskräpning.