Blue Schools – havsmedvetenhetna skolor! | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Blue Schools – havsmedvetenhetna skolor!

Publicerad

Havsmiljöinstitutets arbete för att fler skolor ska ansöka och antas till EU-kommissionens initiativ Blue schools har gett resultat. Under 2023 certifierades fyra skolor i Sverige

För att bli en Blue School behöver en skola arbeta med ett projekt som inkluderar flera skolämnen och har till huvudsyfte att ge en större kunskap och medvetenhet om havet. Projektet ska motivera eleverna att omsätta sina kunskaper till konkret handling för en bättre havsmiljö. Nu lanseras ett antal möjligheter till finansiering av projekt i redan certifierade, men även blivande Blue schools.

Havsmiljöinstitutet anordnar informationsträffar och bistår med inspiration kring lämpliga projekt för att möjliggöra en certifiering.

>> För kontakt och mer information