Havsförvaltningsakademin | Havsmiljöinstitutet
Bild
Ekosystem
Foto: Jeremy Bezanger
Länkstig

Havsförvaltningsakademin

Utvecklingsprojekt med syfte att, i dialog med forskare från olika discipliner och beslutsfattare från förvaltning, politik och samhälle, komplettera och förbättra den nationella strukturen i arbetet mot en mer ekosystembaserad förvaltning.

Uppdragsgivare/finansiär: Egeninitierat
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinsitutet.se
Samarbetspartners: Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Södertörns högskola.

Projektbeskrivning

Ekosystembaserad marin förvaltning är en strategi som kan vara lätt att stödja i tanken, men som innebär stora utmaningar i implementeringen. Det finns redan plattformar och struktur för att arbeta med marin övervakning och naturvetenskapliga analyser av data. Däremot finns inte motsvarande plattformar och samlad kunskap för att arbeta vidare med förutsättningar för en marin förvaltningsstruktur i en svensk kontext.

För att diskutera om den samhällsvetenskapliga forskningen kan bidra ytterligare till att stärka en nationell struktur för en marin ekosystembaserad förvaltning i en svensk kontext har Havsmiljöinstitutet med samarbetspartners startat en projektgrupp med syfte att lyfta fram samhälleliga forskares kunskaper i arbetet mot en ekosystembaserad förvaltning. Detta utvecklingsprojekt ska verka som en plattform, där forskare från olika discipliner möts samman med beslutsfattare från förvaltning, politik och samhälle.