Skärgårdsplaner i projektet Pilotområde Stockholms Skärgård | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Skärgårdsplaner i projektet Pilotområde Stockholms Skärgård

Havs- och vattenmyndigheten har beställt en studie för hållbara utvecklingsplaner för skärgårdsområden.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson:: Alexander Ståhle, alexander.stahle@spacescape.se

Studies ska beskriva en modell för hållbara utvecklingsplaner för skärgårdsområden, som i sin tur ska främja en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling med särskild hänsyn till ekosystemet. Uppdraget kopplar till de EBF-piloter som Havs- och vattenmyndigheten just nu genomför och som Havsmiljöinstitutet bidrar till.