Pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Svenskt kustsamhälle
Foto: Pontus Wellgraf
Länkstig

Pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten genomför under 2021-2027 pilotprojekt för att utreda möjligheten att införa ekosystembaserad havsförvaltning i svenska havsområden. Havsmiljöinstitutet har i uppdrag att initiera och stödja den samverkan som krävs för att etablera regionala organisationer i pilotområdena, samt att bidra med processledningsstöd i projektet.

I de tre utvalda geografiska områdena arbetar projektet med konkreta frågor som rör kust- och havsmiljön ur ett ekosystemperspektiv, i ett helhetsperspektiv. Målet är att fortsätta utvecklingen av en ekosystembaserad havsförvaltning som fångar in lokala perspektiv och tar vara på den lokala kunskapen. De tre pilotområdena är Stockholms Skärgård, Södra Bottenhavet och 8+ fjordar i Bohuslän.

Uppsamling av lokala perspektiv görs genom dialog och möten med olika aktörer inom pilotområdena; kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön och intressenter som nyttjar och/eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Det inkluderar representanter från den blå näringen, exempelvis fisket (fritidsfiskare, yrkesfiskare), småbåtshamnar och turistnäringen, kulturarbetare samt intresseföreningar så som fågelskådare med flera. Även forskare finns med som stöd i projektet och arbetar fram kunskapsunderlag med hjälp av de lokala aktörerna.

De lärdomar som dras av arbetet med lokala aktörer kommer spridas till fler kustkommuner i Sverige och till slut utgöra en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning.

Läs mer om pilotprojektet för att införa ekosystembaserad havsförvaltning i svenska havsområden.

Övergripande nationellt mål: Att nå ett hav i balans, levande kust och skärgård. Pilotprojektet ligger inom ramen för
Åtgärdsprogrammet för Havsmiljön (ÅPH).
 

Publicerat