Societal drivers inom Helcom | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Societal drivers inom Helcom

Havs- och vattenmyndigheten har inom den internationella konventionen Helcom lyft att samhälleliga drivkrafter bör uppmärksammas mer. Havsmiljöinstitutet har i linje med detta arbete översatt och bidragit med rapporten Societal drivers behind pressures on the marine environment.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se
 

I slutet på 2020 publicerade Havsmiljöinstitutet rapporten Drivkrafter i samhället bakom belastning på havsmiljön på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. I rapporten granskas begreppet ”drivkrafter” och författarna föreslår hur det kan uppmärksammas av havsmiljöförvaltningen i dess arbete med att utforma åtgärder för en bättre havsmiljö. Rapporten översattes 2021 till engelska Societal drivers behind pressures on the marine environment. Havs- och vattenmyndigheten har inom Helcom (GEAR) lyft att samhälleliga drivkrafter bör uppmärksammas mer, vilket bland annat har lett till att det pågående ”Method Development projektet” inom HELCOM har ett delprojekt relaterat till drivkrafter. Avsikten är att redovisa några drivskraftsindikatorer och koppla till belastning på en översiktlig nivå, och för att det också ska kunna vara utgångspunkt för framtida arbete inom Helcom med drivskraftsfrågan i syfte att stärka åtgärdsarbetet.