Bild
Traktor vid strand
Foto: Oskar Henriksson
Länkstig

Stärkt uppföljning av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Projektet syftar till att stärka uppföljning av åtgärderna i Åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Bland annat ska existerande uppföljning av åtgärder och deras effekter kartläggas. Förslag på olika typer av metoder och lämplig data och information för att utvärdera av effekter av dessa åtgärder ska också tas fram. En tvärvetenskaplig grupp arbetar med genomförandet av projektet.

Uppdragsgivare/finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Samarbetspartners: : Luleå tekniska universitet, Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.zweifel@havsmiljoinstitutet.se

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) omfattar de åtgärder som tas för att genomföra den svenska havsmiljöförordningen (2010:1341) och EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG). År 2021 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om det andra åtgärdsprogrammet, som sträcker sig 2022-2027, med målsättning att nå god miljöstatus i svenska havsvatten. En utvärdering av de åtgärder som tas för att förbättra havsmiljön behövs för att kunna optimera deras effekter, och även för att kunna fatta beslut om nya, eller reviderade, åtgärder inom havsmiljöförvaltningen.

Projektet syftar till att stärka uppföljning av åtgärderna i Åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Bland annat ska existerande uppföljning av åtgärder och deras effekter kartläggas. Åtgärdsprogrammet omfattar bland annat fysiska åtgärder, regleringar, informationskampanjer, och framtagande av vägledningar till andra myndigheter och aktörer. Förslag på olika typer av metoder och lämplig data och information för att utvärdera effekter av dessa åtgärder ska också tas fram. En tvärvetenskaplig grupp arbetar med genomförandet av projektet.