Eko Marina III - Inventering, kartläggning och miljömärkning av Sveriges fritidsbåtshamnar | Havsmiljöinstitutet
Bild
Foto Marstrand
Foto: Johanna Gipperth
Länkstig

Eko Marina III - Inventering, kartläggning och miljömärkning av Sveriges fritidsbåtshamnar

Eko Marina III är den tredje delen av ett projekt som påbörjades i oktober 2019, med övergripande syfte att undersöka förut­sättningarna för att utveckla en miljömärkning för fritidsbåtshamnar för att minska deras negativa miljöpåverkan.

Denna del av projektet har fokuserat på tre primära områden:

1. En inventering av Sveriges fritidsbåtshamnar.

2. En kartläggning över hur fritidbåtshamnarna ser ut.

3. Utvecklingen av ett digitalt verktyg som kan bära miljömärkningsindexet, men också utgöra en stödplattform för fritidsbåtshamnarna i deras miljöarbete.

Inventeringen resulterade i att 2 654 fritidsbåtshamnar listades. Det tidigare antagandet om att omkring 1 500 fritidsbåtshamnar finns i Sverige har därmed visat sig vara en kraftig underskattning. Även om det sannolikt fortsatt finns ett stort mörkertal bedöms projektets inventering utgöra ett viktigt resultat som kan komma att bli värdefullt även inom andra forskningsprojekt som fokuserar på båtlivets påverkan på miljön. Inventeringen visade att 213 kommuner i landet har fritidsbåtshamnar inom sina gränser, varav 75 procent av de 2 654 hamnarna ligger i kommuner med kust mot hav (och sjö) och 25 procent ligger i inlandskommuner med kust enbart i sjö.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2021:6

Titel: Eko Marina III – Inventering, kartläggning och miljömärkning av Sveriges fritidsbåtshamnar
Författare: Johanna Sjöholm, Louise Eriander, Anna-Lisa Wrange, Sara Sköld, Melissa Feldtmann, Per Harrie, Helena Lundström och Ardo Robijn
Referens till rapporten: Sjöholm et al. (2021) Eko Marina III – Inventering, kartläggning och miljömärkning av Sveriges fritidsbåtshamnar. Rapport nr 2021:6, Havsmiljöinstitutet
Publicerad: 2021-12-22
Antal sidor: 155
Kontakt: johanna.gipperth@gu.se