Länkstig

Remissvar 2023

Nedan remisser går att ladda ned som pdf-filer.

Dokument

Remissvar: Avgränsningssamråd Vindpark Valgrundet (PDF)
Remissvar: Samråd OX2:s planerade havsenergipark Neptunus i Östersjön (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på Remiss KOM förslag till revidering av ramdirektivet för vatten 2000 60 EC, prioämnesdirektivet 2008 105 EC och grundvattendirektivet 2006 118 EC (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen, M2022 01945 (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på Underrättelse från Lettland om strategisk miljöbedömning av åtgärdsprogrammet för den marina miljön, NV-00396-23 (PDF)
Remissvar: Samråd inför vindparksetablering ”Simpevarp havsvindpark” avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken (PDF)
Remissvar: Vindparken Bothnia Offshore Omega och tillhörande internkabelnät i Sveriges ekonomiska zon, Östersjön (PDF)
Svar på remiss, dnr TSF 2020-75, föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:XX) om mottagning av avfall från fritidsbåtar (PDF)
Remissvar: Samråd Njordr Offshore Wind AB Bothnia Offshore Lambda (PDF)
Samråd OX2:s planerade energipark Pleione som omfattar en vindpark och vätgasproduktion (PDF)
Underrättelse från Danmark om en påbörjad strategisk miljöbedömning av vindkr aftsparkerna Kattegat II och Kriegers Flak II (nord och syd), NV 00443 23 (PDF)
Samråd för planerad ledning från vindkraftparken Södra Victoria i sydöstra Östersjön till stamnätsanslutning mellan Hemsjö och Nybro (PDF)
Ändrade regler för vattenskoter (SOU: 2022:49), dnr KN2023/01574 (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på Avgränsningssamråd Bothnia Offshore Kappa (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på Samråd inför planerad ansökan om tillstånd för Skagerrak Offshore Gamma (PDF)
Havsmiljöinstitutets remissvar på Samråd om förslag till strategiska marina skyddade områden i Danmark, NV 05737 23 (PDF)
Havsmiljöinstitutets svar på remiss Dnr LI2023 02616 om Sjöfartspaketet (PDF)
Havsmiljöinstitutets svar på remiss om Sjöfartsverkets föreskrifter inför 2024 (PDF)