Vetenskapliga artiklar | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Vetenskapliga artiklar

Dokumentation som sker i samband med forskning, till exempel i form av artiklar, konferensrapporter eller böcker. Genom vetenskaplig publicering prövas och sprids forskningsresultat och på så vis kan viktiga resultat spridas vidare till en bredare målgrupp.

Artiklar publicerade 2022

Testing management scenarios for the North Sea ecosystem using qualitative and quantitative models

ICES Journal of Marine Science, fsac231
Olsen, E., Tomczak, M. T.,  Lynam, C. P., Belgrano A., Kenny A.

Reforming International Fisheries Law Can Increase Blue Carbon Sequestration

Frontiers in Marine Science, Mar. Sci., 13 April 2022
Krabbe, N., Langlet, D., Belgrano, A., Villasante, S.

 

Artiklar publicerade 2023

Teaching, learning and assessment methods for sustainability education on the land–sea interface

Springer Link, Published: 19 January 2023
Bryhn, C, A., Belgrano, A.