Almedalen 2024: Hur tar vi havsmiljöarbetet vidare? | Havsmiljöinstitutet
Bild
Ta bort!
Foto: Malin Ericsson/Region Gotland
Länkstig

Almedalen 2024: Hur tar vi havsmiljöarbetet vidare?

Hållbarhet & miljö

Det finns en samsyn kring att havspolitik och förvaltning av havet ska utgå från en ekosystembaserad förvaltning, men i praktiken innebär detta stora utmaningar. Hur anpassad är egentligen Sveriges nationella styrning och organisation för att ta hand om havsmiljön? Under årets Almedalsvecka i Visby arrangerar Havsmiljöinstitutet ett seminarium om havsmiljöförvaltningens utmaningar och möjligheter.

Seminarium
Datum
26 jun 2024
Tid
17:30 - 18:15
Plats
Almedalsbiblioteket sal E22, Cramérgatan 5, Visby

Arrangör
Havsförvaltningsakademin/Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna, Uppsala universitet

Inget av Sveriges miljömål som berör hav och vatten kommer att vara uppnått till 2030. Är det målkonflikter, begreppsförvirring eller brist på mandat och kunskap som hindrar möjligheterna till att få ett friskt hav? Under årets Almedalsvecka, 2528 juni, arrangerar Havsmiljöinstitutet ett seminarium inom nätverket Östersjödagarna, där vägen framåt för Sveriges havsmiljöarbete diskuteras. Evenemanget är initierat av nätverket Havsförvaltningsakademin som syftar till att främja vetenskap och kunskapsutbyte kopplat till den marina förvaltningen i Sverige.

Under seminariet lanseras även antologin Fakta och tankar om nationell havsförvaltning. En antologi om ekosystembaserad som tagits fram inom Havsförvaltningsakademin, där 16 forskare och praktiker med kunskaper och perspektiv från olika discipliner delar med sig av erfarenheter och ger sin syn på Sveriges förvaltningsstruktur, lyfter problem och ger förslag till förändringar för bland annat fiske, sjöfart, akvakultur och havsplanering

Medverkande:

  • Mats Svensson, Avdelningschef, Avdelningen för havsförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten
  • Thomas Nilsson, Forskningssekreterare, Formas
  • Daniel Westlén, Statssekreterare, Klimat- och näringslivsdepartementet
  • Lena Gipperth, Havsförvaltningsakademin, Göteborgs universitet
  • Michael Gilek, Havsförvaltningsakademin, Södertörns högskola
  • Eva-Lotta Sundblad, Moderator, Havsförvaltningsakademin, Havsmiljöinstitutet

>> Till Almedalsprogrammet