Fakta och tankar om nationell havsförvaltning. En antologi om ekosystembaserad förvaltning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Rapport Havsförvaltningsakademin
Länkstig

Fakta och tankar om nationell havsförvaltning. En antologi om ekosystembaserad förvaltning

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2024:6

Att utveckla en förvaltning av Sveriges hav, med dess långsträckta kust och varierande ekosystem såväl i havet som på land, är en utmaning. Det ställer krav på samordning av beslut och genomförande på såväl lokal, nationell som internationell nivå. Förvaltningen måste också ta hänsyn till att både samhället och havsmiljön är under förändring, att ny kunskap utvecklas och att det finns en rad andra samhällsmål att ta hänsyn till.

Havsförvaltningsakademin bildades för att stärka kunskapsutbytet mellan i första hand samhällsvetenskapliga forskare och experter, och personer som arbetar med havsförvaltning i Sverige. Arbetet har resulterat i en gedigen antologi, där erfarna praktiker och akademiker inom olika samhälleliga discipliner ger sin bild av den svenska havsförvaltningen, hur den fungerar idag och vad som krävs för att kunna kalla den ekosystembaserad.

Rapporten har inte genomgått Havsmiljöinstitutets gängse process
för vetenskaplig granskning.

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2024:6

Titel: Fakta och tankar om nationell havsförvaltning. En antologi om ekosystembaserad
förvaltning

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Michael Gilek, Lena Gipperth, Anders Ivarsson
Westerberg, David Langlet, Lovisa Ganslandt, Marie Svärd

Referens till rapporten: Referens till rapporten: Sundblad, E.-L., Gilek, M., Gipperth, L., Ivarson Westerberg, A., Langlet, D. (Red). (2024) Fakta och tankar om nationell havsförvaltning. En antologi om ekosystembaserad förvaltning. Havsmiljöinstitutet. Rapport nr 2024:6.

Publicerad: 2024-06-14

Antal sidor: 164