Mer om nätverken | Havsmiljöinstitutet
Bild
Flicka vid havet som håller i en havskräfta.
Foto: Johan Wingborg

Mer om nätverken

Det finns två nätverk för vattenpedagogik – ett för havet och ett för sötvatten. Havsmiljöinstitutet driver nätverket för marin pedagogik och SLU Centrum för naturvägledning det för limnisk pedagogik. Arbetet sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Här kan du läsa lite mer om nätverken och bli medlem!

Nätverken finns för att underlätta för alla som arbetar med vattenpedagogik att samverka och utvecklas.  Vi erbjuder digitala och fysiska träffar, studiebesök, konferenser och workshoppar med syftet att stimulera samarbeten inom nätverken, inspirera och engagera. En viktig uppgift är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Bli medlem i nätverket för marin pedagogik

Arbetar du på något sätt för att öka havsmedvetenheten i samhället kan du bli medlem i det Marina nätverket för vattenpedagogik. Du får då vårt nyhetsbrev och blir inbjuden till konferenser och inspirationsträffar. Träffarna kan både vara fysiska och digitala. Medlemskapet är kostnadsfritt och du avgör själv hur mycket du vill engagera dig och delta i olika evenemang och träffar. Vi har också en sluten Facebookgrupp för medlemmarna i de två nätverken.

Anmäl dig till det marina nätverket! 

Nätverket för limnisk pedagogik

Arbetar du med pedagogisk verksamhet i sjöar och vattendrag rekommenderar vi att du även spanar in det limniska nätverket.

Ta mig till det limniska nätverket