Nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2020 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Akvarell som visar vattnets flöde från land till hav.
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Nationell konferens: Att sprida ringar på vatten 2020

Hur mår våra vatten? Vad gör vi åt det? Hur kommunicerar vi kring detta?

De här frågeställningarna fördjupade vi oss i på den nationella konferensen i vattenpedagogik. Vi fick lära oss om miljötillståndet i våra vatten, både inlandsvatten och havet. Vi fick inblick i vad som görs för att förbättra vattenmiljön och fick lära oss mer om hur vi kan sprida ringar på vatten, alltså öka kunskap och skapa engagemang för våra vattenmiljöer. 

Under två förmiddagar, 2-3 november var vi omkring 100 personer som träffades digitalt för att lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner och workshops.

Måndagen inleddes med berättelser om miljötillståndet i söta och salta vatten och övergick sen i intressanta perspektiv kring arbetet med pedagogik och vattenmedvetenhet. Fantastiskt fina exempel från både Kattegatts kustvattenråd, Miljöverkstan i Haninge och Lygnerns vattenråd. Innan förmiddagens slut fick i vi alla en uppgift för att stimulera till nya tankar om hur vi kan bygga relationer till naturen i största allmänhet, och vatten i synnerhet. Vi fick också testa en härlig tolkning av havstulpanens livscykel.

Tisdag förmiddag var alla redo att delge sina reflektioner och känslor om vatten i mindre grupper. Därefter var det dags för fem workshops med olika teman: Samverkan, Engagemang, Utomhuspedagogik, Fiskpedagogik samt Vattenmätningar och andra praktiska tips. Tack vare goda exempel och inspel från workshopledarna och de interaktiva dokumenten har vi nu ett gediget kunskapsunderlag att inspireras av. Och så lärde vi oss hur flodpärlmusslan lever sitt liv, även denna gång på ett mycket konkret och rörligt sätt.

Ta gärna del av dokumentationen till höger! OBS den har dock inte genomgått en fullständig tillgänglighetsanpassning.

 

PROGRAMMET

Måndag 2 november klockan 9-12

Hur mår våra vatten?

Sötvatten / Stina Drakare, Sveriges lantbruksuniversitet

Saltvatten / Jan Albertsson, Umeå universitet/Havsmiljöinstitutet

Hur jobbar vi i praktiken?

Kattegatts kustvattenråd / Anne Udd

Miljöverkstan Haninge / Joseph Wastie

Lygnerns vattenråd / Peter Nolbrant

Om naturvägledning - introduktion och hemuppgift / Per Sonnvik

Tisdag 3 november klockan 9-12

Om naturvägledning - gruppdiskussioner / Per Sonnvik

Workshops med fem olika teman

  • Samverkan - tips och trix för att arbeta tillsammans på lokal nivå.
  • Engagemang - att omvandla oro för miljön till intresse och engagemang.
  • Vattenmätning - och andra praktiska verktyg.
  • Utomhuspedagogik - vattenmiljöer som klassrum.
  • Fiskepedagogik - att inspirera genom att göra. Fiskefrågor i praktiken.