Regional workshop: Medborgarforskning och havsmedvetenhet i Västerhavet | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar snorklare och håvning i havsvik
Foto: Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Regional workshop: Medborgarforskning och havsmedvetenhet i Västerhavet

Torsdagen den 28 maj hölls en digital workshop för personer aktiva inom marin pedagogik, främst runt Västerhavet, för att diskutera bland annat medborgarforskning.

Lotta Waesterberg Tomasson från Vetenskap & Allmänhet inledde med en föreläsning om medborgarforskning. Därefter tog Björn Källström på Göteborgs marinbiologiska laboratorium vid och berättade om hur medborgarforskning kan användas som ett redskap för att engagera skolor och elever att arbeta med vattenfrågor. Helen Sköld från Havsmiljöinstitutet och Havet hus berättade om den digitala fälthandboken Livet i havet. Efter föreläsningarna följde gruppdiskussioner om medborgarforskning, Blue Schools och hur vi kan arbeta bättre tillsammans.

Program:

  • Introduktion till workshopen
  • Föredrag: Medborgarforskning
  • Föredrag: Medborgarforskning i praktiken
  • Föredrag: Livet i havet - en digital fälthandbok
  • Gruppdiskussioner:
  1. Medborgarforskning, särskilt om plast i havet
  2. Livet i havet – en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden
  3. Samarbeten mellan olika typer av aktörer inom nätverket
  • Sammanfattning och avslut