Regional workshop: Norra Östersjön | Havsmiljöinstitutet
Bild
Bild som visar hand som håller i brunalg.
Foto: MP
Länkstig

Regional workshop: Norra Östersjön

Onsdagen den 30 september bjöd det nationella nätverket för marin pedagogik in till en digital workshop, särskilt riktiad till personer som jobbar med marin pedagogik i Norra Östersjön. Under en halvdags workshop fick vi inspiration och ta del av erfarenheter av varandra.

Under workshoppen delade Per Bengtson med sig av sina erfarenheter av att hålla en bioblitz och vad som kan vara bra att tänka på. Vi fick också höra om planerna på att hålla en bioblitz i vattenmiljö från Michael Palmgren och utmaningarna det innebär att jobba i vatten. Workshoppen avslutades med diskussioner om möjligheten kring att göra en bioblitz gemensamt inom nätverken för vattenpedagogik.

Program

  • Föredrag: Bioblitz, vad är det? / Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning
  • Föredrag: Att genomföra en bioblitz i vattenmiljö / Michael Palmgren, Marint kunskapscenter Malmö
  • Gruppdiskussioner